תפריט
EN  HB
תפריט
AVENUE 26
מיתוג חברה לאיתור והשבחת נכסי נדל״ן
יחידת השקעה מובחרת
scroll down
האתגר:      בניית סיפור מותג מבודל המחבר בין היכולות הממוקדות והיעילות של החברה לצד עבודת השטח, המעורבות האישית והבחירות המושכלות שלה
הפתרון:
על מנת ליצור מארג ויזואלי שמחבר בין עולמם של אנשי השטח הממוקדים לבין העולם העסקי, האמין והמושכל, יצרנו אלמנטים ויזואלים מתחום המיפוי, התצפיתנות וסימון הדרכים בשטח.
אלמנטים אלה שולבו בשפה הטיפוגרפית, בנקודות הציון המחוברות בינהן בקווים ובצלבי סימון היעד.
אותם אלמנטים שולבו גם בשפה הצילומית המתייחסת לגילוי יעדים בטבע, צילומי אויר אורבניים וחללי פנים.
העשרנו את השפה במוטיבים קלאסיים השאובים מעולם ההשקעות והנדל״ן
האתגר:
בניית סיפור מותג מבודל המחבר בין היכולות הממוקדות והיעילות של החברה לצד עבודת השטח, המעורבות האישית והבחירות המושכלות שלה
הפתרון:
על מנת ליצור מארג ויזואלי שמחבר בין עולמם של אנשי השטח הממוקדים לבין העולם העסקי, האמין והמושכל, יצרנו אלמנטים ויזואלים מתחום המיפוי, התצפיתנות וסימון הדרכים בשטח.
אלמנטים אלה שולבו בשפה הטיפוגרפית, בנקודות הציון המחוברות בינהן בקווים ובצלבי סימון היעד.

קרא עוד
פרויקטים נוספים
42968890014339.jpg
74972256014443.jpg
90027365014253.jpg
40145549101725.jpg