תפריט
EN  HB
תפריט
BOENI HATICHON
יצירת מותג ראשי בעל זהות, שפה ואמירה
שיאגד תחתיו את מגוון הפרויקטים של החברה
משפחה חדשה מוקפדת ומסוגננת
scroll down
האתגר:      ביסוס מותג בוני התיכון באמצעות חווית מותג הוליסטית וחזקה.
הפתרון:
ביצענו ריענון, חידוש והפשטה של הלוגו הקודם כך שיוכל לשאת תחתיו את סל מוצריו. ריכזנו את פרויקטי המגורים של החברה תחת הלוגו של בוני התיכון ויצקנו תוכן מרומז ומשתנה ברמה הצבעונית והצורנית בסמל החברה, להתאמה עבור כל פרויקט בנפרד.הסגנון, האיכות וההקפדה שמהווים חלק ניכר מאישיות המותג באים לידי ביטוי בשפה ויזואלית המשלבת איקונוגרפיה מצולמת המשדרת את אופי הפרויקטים, יחד עם צילומים בעלי אופי מגזיני.
האתגר:
ביסוס מותג בוני התיכון באמצעות חווית מותג הוליסטית וחזקה.
הפתרון:
ביצענו ריענון, חידוש והפשטה של הלוגו הקודם כך שיוכל לשאת תחתיו את סל מוצריו. ריכזנו את פרויקטי המגורים של החברה תחת הלוגו של בוני התיכון ויצקנו תוכן מרומז ומשתנה ברמה הצבעונית והצורנית בסמל החברה, להתאמה עבור כל פרויקט בנפרד.
קרא עוד
פרויקטים נוספים
74446114100422.jpg
41078795123049.jpg
55259231010010.jpg
11064020105033.jpg